Onlinebokning

Platsen för intervjun är på vår anläggning på Alster (Lantmannavägen 2, 656 39 Karlstad).
OBS! Det här är samma bokningssystem våra kunder använder för att boka tider. Det kommer därför stå i bekräftelse-mailet att du ska vara på plats 20 minuter innan din bokade tid. Detta gäller inte för intervjuer. Det räcker med att att du är på plats till den bokade tiden.